Title Image

UTBILDNINGAR

NLP BUSINESS PRACTITIONER UTBILDNING

Kommunikation, Ledarskap & Business

 

NÄSTA START 2023  Anmälan pågår

 

0kr exkl moms

Utbildningen sker Online så du kan befinna dig var du vill i världen! Läs mer om upplägg och innehåll här nedan.

Är du nyfiken och vill veta mer om NLP, innehållet och om det här är rätt utbildning för dig? 

Välkommen att boka en personlig rådgivning utan kostnad!

Klicka här för att välja ett datum!  🗓

 

Category:

INNEHÅLL

VÅR UTBILDNING, NLP BUSINESS PRACTITIONER, KOMBINERAR INRE OCH YTTRE VÄRDEN FÖR ATT SKAPA EN MENINGSFULL ARBETSMILJÖ.

 

 • Den här utbildning handlar om att vilja lära sig mer om sig själv och andra människor. Den handlar också om hur vi går från att veta till att göra. Med vardagen och de utmaningar du ställs inför i ditt ledarskap som utgångspunkt, varvar vi teori med praktiska övningar, samtal och träning.
 • Utbildningen leds av Marina Blom som är Generativ Change Consultant och NLP Trainer. Den sträcker sig över 7 månader och är uppdelad i 6 moduler.
 • Varje modul består av 3 dagars utbildning i grupp och ett personligt möte.
 • Du arbetar individuellt och tillsammans med andra i mindre grupper och vi har en löpande dialog i hela gruppen.
 • Vi kommunicerar via Teams och i en digital lärandeplattform, där du även får tillgång till utbildningens dokumentation.
 • Kursen sker digitalt mellan klockan 8:30 och 16. I priset ingår material och ditt certifikat.
 • INLPTA certifiering – som deltagare har du möjlighet att certifiera dig som NLP Business Practitioner. Läs mer på www.inlpta.org.
 • Välkommen!
 • Klicka här för att ladda ner en beskrivning! 🖨

   

 

 

 • MODUL 01
  NLP grunder – Personlig ledarskap – Värderingar – Föreställningar.
 • MODUL 02
  NLP grunder – Kommunikation – Språk – Effektfull tid.
 • MODUL 03
  Att leda sig själv & andra – Medvetet ledarskap – Coachande ledarskap -/ NÖHRA – Feedback.
 • MODUL 04
  Leda framgångsrika, effektfulla och välmående team och organisationer – Kommunikation – Relationer.
 • MODUL 05
  Leda och driva stabila, varaktiga och hållbara förändringar.
  Värderingssystem i företag och organisationer.
 • MODUL 06
  Tillämpa och leva dina nya insikter i vardagen. Skapa din personliga och professionella handlingsplan framåt.

FAQ

VAD ÄR NLP? 

NEURO • vår hjärna och våra sinnen – syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

LINGVISTISK • vårt språk och vår kommunikation – ord, röst och kropp.

PROGRAMMERING • förmågan att organisera vår kommunikation och våra beteenden.

NLP är en uppsättning kraftfulla och enkla förhållningssätt, modeller och tekniker för personlig utveckling och effektfull kommunikation.

En viktig grund inom NLP är förmågan att fokusera och välja tillstånd – Hur du tänker och känner påverkar hur du agerar och vilka resultat du skapar!

NLP grundades i USA av John Grinder, Richard Bandler och Robert Dilts under tidigt 70-tal. Deras sökande, nyfikenhet och förmåga till nytänkande har lett fram till olika NLP utbildningar inom ledarskap, kommunikation och förändrings- ledning som idag sprids över hela världen.

Under utbildningen lär du dig enkla och kraftfulla modeller och verktyg, att använda för egen del och att dela med dig av till andra.

VAD ÄR LEDARSKAP, EGENTLIGEN?
Hur leder vi strategiskt, agilt och coachande? Hur blir vi effektfulla i vår kommunikation? Vad menas med självledarskap och varför är det viktigt? Vad är skillnaden mellan personligt och professionellt ledarskap? Hur bygger vi långsiktiga relationer?

Vill du driva bestående utveckling och vara en medveten ledare, för dig själv och för andra, då är det här utbildningen för dig!

BEHÖVER JAG NÅGON FÖRKUNSKAP?
Detta är grundutbildningen i NLP, inga förkunskaper krävs.

VILKA FRÅGESTÄLLNINGAR BEHANDLAR UTBILDNINGEN? 

NLP GRUNDER • Vad är NLP? Vilka är grundstenarna? Hur hanterar du dina sinnestill stånd och lyckas i stunden? Hur når du dit du vill och skapar de resultat du vill ha?

DRIVKRAFTER & MOTIVATION • Vad brinner du för? Vad drömmer du om? Vad motiverar dig? Vilken riktning har du – vart är du på väg? Vad får dig att känna glädje, flow och energi?

BETEENDEN & SJÄLVBILD • Vilka vanor har du? Hur brukar du tänka och göra? Hurstärker du din självkänsla och ditt självförtroende?

UPPDRAG & MÅL • Vilka är dina viktigaste och mest effektfulla arbetsuppgifter? Hur skapar du resultat? Vad är din roll och ditt bidrag? Vilken riktning/målbild har du och företaget? Har ni samma bild? Har du den kompetens, kunskap och färdigheter som du behöver?

EFFEKTFULL TIDSHANTERING • Hur använder du dina 24 timmar? Vilken effekt får du på den tid du använder? Vad är viktigt och vad är bråttom för dig? Vad är roligt och vad undviker du?

RELATIONER • Hur förhåller du dig till dig själv och andra människor? Hur bygger du förtroende och tillit? Hur samarbetar du? Vilka är dina viktigaste relationer?

KOMMUNIKATION • Med tydlig kommunikation får du andra att förstå och bli engagerade! Kan du skilja på sak och person?

FEEDBACK • Lära av resultatet och vara nyfiken på om det du gör leder dig dit du vill. Hur tar du emot feedback och hur ger du feedback? Hur ger vi utvecklande förslag på något som kan göras bättre och uppskattning för det som görs bra?

ATT LEDA EFFEKTFULLA TEAM • arbetssätt, beslutsfattande, gemensamt uppdrag,
dela kunskap och erfarenheter, samskapa, våga utmana och tänka nytt.

LEDA OCH DRIVA BESTÅENDE UTVECKLING • Hur skapar vi motivation iförändringsprocesser? Hur identifierar och förstår vi olika förändringsnivåer?

BOKNINGS POLICY


ETT FRITT FÖRSTA MÖTE 

Din första personliga rådgivning är utan kostnad! Innan varje anmälan utforskar och säkerställer vi tillsammans att utbildningen är rätt för dig.

 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE 
Anmälan är bindande och fakturering sker i samband med anmälan.

Vid återbud senast 30 dagar innan utbildningsstart återbetalas 50% av utbildningsvgiften. Vid återbud senare än 30 dagar före utbildningsstart sker ingen återbetalning och du har möjlighet att delta vid nästa utbildningstillfälle.

 

OM DU BLIR SJUK 
Om du blir sjuk under delar av utbildningen har du möjlighet att ta igen missade dagar vid senare tillfälle. Dagarna måste tas igen senast inom ett år efter påbörjad utbildning.

 

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR 
Om någon utbildning inte skulle samla tillräckligt många deltagare eller av annan anledning måste ställas in förbehåller vi oss rätten att skjuta upp eller ställa in utbildningen 30 dagar före starten. Givetvis erbjuds du då plats vid nästkommande utbildning. Om en inplanerad kursledare blir sjuk och ingen lämplig ersättare finns tillgänglig förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen med kort varsel. Vi svarar inte för några kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttad, ändrad eller inställd utbildning. Om utbildningen skjuts upp så erbjuds deltagaren
pengarna tillbaka för ej genomförd del av utbildning.

X