Title Image

UTBILDNINGAR

PEOPLE & CHANGE UTBILDNING

 

Att driva stabil, varaktig och hållbar 
förändring med tydliga målbilder som 
främjar positiv energi, trygghet och tillit.

0kr exkl moms

 

Ibland är förändring inte ett val utan en fråga om överlevnad. Det kan också vara allt från enheter som slås ihop, till team som får nya arbetsuppgifter, chefer som får nya medarbetare att leda, avdelningar som får nya direktiv och strategier att realisera, mål som förändras och planer som justeras.

Med siktet på framtiden, och med startpunkten i nuläget. När vanor förändras och omorganisering sker väcks ofta många känslor, både positiva och utmanande. För att genomföra en hållbar förändring behöver man förstå “byggstenarna”. I utbildningen BLOM PEOPLE & CHANGE får du lära dig om människors behov och drivkrafter av tydlighet (känsla av kontroll och hanterbarhet), tillhörighet (känsla av sammanhang),  känsla av kompetens (känsla av vara bra på det man gör) och delaktighet (känsla av att kunna påverka). Du kommer också få verktyg och metoder  som engagerar er att tillsammans driva verksamhetens förändringsdrömmar.

Målet för utbildningen BLOM PEOPLE & CHANGE att ge dig förståelse för och verktyg att identifiera dina medarbetares behov och HUR du på ett konstruktivt sätt tillgodoser och förvandlar dessa till engagemang och laganda i förändringsarbetet.

Välkommen att boka din första rådgivning utan kostnad! Tillsammans utforskar vi era utmaningar, önskemål och hur ni kan ta er förändringsresa till nya nivåer.

Klicka här för att välja ett datum!  🗓

Category:

INNEHÅLL

ATT DRIVA STABIL, VARAKTIG OCH HÅLLBAR FÖRÄNDRING MED TYDLIGA MÅLBILDER SOM FRÄMJAR POSITIV ENERGI, TRYGGHET OCH TILLIT

 

 • Med fokus på både individen och företaget handlar den här utbildningen om  att driva stabil, varaktig och hållbar förändring.
 • Utbildningen vänder sig till dig, ledare/chef/företagare, som vill ta ditt team till nästa nivå och vill avsätta tid och fokus för att utveckla ditt ledarskap.
 • Den erbjuder metoder, praktiska råd och personligt stöd för dig som leder förändring i din organisation och som vill skapa engagemang och laganda.
 • Utbildningen är uppdelad i 10 moduler som prioriteras och anpassas i ett upplägg baserat på ditt nuläge och framtidsbehov. Att bygga ett eget program av 6 eller 8 moduler är vanligt.
 • Tempot är intensivt eller utspritt med vecko/månadsmöten. Vi träffas via Teams eller på plats hos dig om möjligt. All dokumentation kommuniceras digitalt.
 • Vi arbetar individuellt och grupp om fler från företaget går utbildningen.
 • Utbildningen leds av Marina Blom som har många års strategisk och operativ erfarenhet som chef och ledare inom affärsvärlden och som konsult inom organisation & ledarskap. Med en övertygelse om allas värde, en intuitiv förmåga att se komplicerade sammanhang och med en lång erfarenhet av förändringsledning bidrar Marina till välgrundade, värdeskapande och hållbara resultat. 

 

BYGG DITT EGET PEOPLE & CULTURE PROGRAM

 

 • 01  Nyckeln till hållbar förändring – mål, metod, medarbetare.
 • 02  Att tydligt förklara varför och den inkluderande dialogen.
 • 03  Vikten av att sätta mål och fokusera.
 • 04  Att arbeta med olika perspektiv.
 • 05  Den strategiska riktningen och dess innehåll.
 • 06  Att lita på medarbetarnas befintliga kompetens och ta vara på talang och kreativitet.
 • 07  Att hantera känslor – nyfikenhet, oro, förväntan, osäkerhet, glädje, frustration.
 • 08  Att skapa engagemang som förändringsledare.
 • 09  Att förbättra förändringsarbetet –  före, under och efter.
 • 10  Att vara uthållig och göra jobbet.

 

FAQ

KOMMER SNART 

.

KUNDCASE

KOMMER SNART 

 

 

 

X