Title Image

UTBILDNINGAR

PEOPLE & BUSINESS UTBILDNING

 

 

Medvetet ledarskap och vad 
det innebär att möta framtiden.

0kr exkl moms

 

Medvetet ledarskap är en viktig kompetens och framgångsfaktor, nu och för framtiden. Du har säkert funderat igenom vilka egenskaper och färdigheter som är viktiga i ledarrollen. Att du lär dig att leda är självklart, men det finns många fler färdigheter som kan behöva utvecklas. Att delegera, fatta beslut och hantera konflikter är några sådana färdigheter.

Vill du utvecklas till en medveten ledare som är öppen och driver förändring, kommunicerar och finns tillgänglig för att ge feedback och respons? Vill du lära dig de egenskaper och den kompetens som hjälper:
• Dig själv som chef – att öka din förmåga att lösa problem, prioritera, fatta bra beslut och att bli effektivare i dina dagliga uppgifter,
• Dina medarbetare – att växa, trivas och prestera bättre.
• Din organisation – att skapa god arbetskultur och öka en hållbar utveckling i linje med verksamhetens mål?

Det finns en tydlig bild för de flesta chefer om VAD de ska göra, BÖR göra och MÅSTE göra. Målet för utbildningen BLOM PEOPLE & BUSINESS är att ge dig verktyg och stöd så det också blir tydligt HUR du ska göra.

Välkommen att boka din första rådgivning utan kostnad! Tillsammans utforskar vi era utmaningar, önskemål och hur ni kan ta er förändringsresa till nya nivåer.

Klicka här för att välja ett datum!  🗓

 

Category:

INNEHÅLL

MEDVETET LEDARSKAP OCH VAD DET INNEBÄR ATT MÖTA FRAMTIDEN.

 

 • Med fokus på både individen och företaget genererar den här utbildningen medvetet ledarskap, egenkraft och förutsättningar att möta både nuvarande och kommande utmaningar.
 • Utbildningen vänder sig till dig som är ledare/chef/företagare och vill ta ditt team till nästa nivå och vill avsätta tid och fokus för att utveckla ditt ledarskap.
 • Programmet erbjuder praktiska råd och personligt stöd för dig som vill förändra ditt ledarskap och din organisation, och för dig som vill möta förändring och framtid med förtroende. Med fokus på din vardag som chef och ledare, varvar vi coaching och samtal med teori och praktiska övningar.
 • Utbildningen är uppdelad i 10 moduler som prioriteras och anpassas i ett upplägg baserat på ditt nuläge och framtidsbehov. Att bygga ett eget program av 6 eller 8 moduler är vanligt.
 • Tempot är intensivt eller utspritt med vecko/månadsmöten. Vi träffas via Teams eller på plats hos dig om möjligt. All dokumentation kommuniceras digitalt.
 • Vi arbetar individuellt och grupp om fler från företaget går utbildningen.
 • Utbildningen leds av Marina Blom som har många års strategisk och operativ erfarenhet som chef och ledare inom affärsvärlden och som konsult inom organisation & ledarskap. Med en övertygelse om allas värde, en intuitiv förmåga att se komplicerade sammanhang och med en lång erfarenhet av förändringsledning bidrar Marina till välgrundade, värdeskapande och hållbara resultat. 

 

BYGG DITT EGET PEOPLE & BUSINESS PROGRAM

 

 • 01  Vikten av att sätta mål och fokusera. Lär dig att prioritera för att framgångsrikt nå organisationens och individens mål.
 • 02  Lär dig att motivera ditt team och skapa en win-win situation för både för dig som ledare, för teamet och för organisationen.
 • 03  Träna dig i beslutsfattande och hitta din egen beslutsstil – analytiskt, beteendemässigt, konceptuellt och direkt beslutsfattande.
 • 04  Lär dig att driva hållbar förändring, att implementera hållbara beteendeförändringar i utvecklings- och förändringsprocesser.
 • 05  Vikten av att tydligt förklara “varför” och den inkluderande dialogen.
 • 06  Om emotionell intelligens och att välja tillstånd. Lär dig hantera din egen
  och andras stress och känslor.
 • 07  Varför är en sund och stark kultur som ger kraft till syfte och strategi
  en avgörande konkurrensfördel? Stegen till välmående och effektfulla team.
 • 08  Egenkraft. Hur du aktivt kan arbeta med engagemang genom att göra det möjligt att påverka sitt arbete och ge befogenhet att ta beslut.
 • 09  Kännetecken på att förändring behövs. Vad som utmärker en bra kultur och vilka
  som är stegen till en förändrad kultur.
 • 10  Gör mer, men mer av rätt saker. Från insikt till handling.

 

FAQ

KOMMER SNART 

.

KUNDCASE

KOMMER SNART 

 

X