PEOPLE & CULTURE, BUSINESS & CHANGE

Generativ förändring
är början på något nytt.

Marina Bloms coaching och utbildningar ger dig möjligheter att utvecklas som ledare
och att bättre hantera utmaningar både som individ, team och företag.

Kärnan i hennes generativa förändrings metod är kreativitet. Med enkla förhållningssätt
och gedigen kunskap inom beteendevetenskap och NLP guidar och lär hon dig utforska
nya perspektiv och innovativa tillvägagångssätt.

 

Välkommen att boka din första rådgivning utan kostnad! Tillsammans utforskar
vi era utmaningar, önskemål och hur ni kan ta er förändringsresa till nya nivåer.

PEOPLE & CULTURE, BUSINESS & CHANGE

Generativ förändring
är början på något nytt.

Marina Bloms coaching och utbildningar ger dig möjligheter att utvecklas som ledare
och att bättre hantera utmaningar både som individ, team och företag.

Kärnan i hennes generativa förändrings metod är kreativitet. Med enkla förhållningssätt
och gedigen kunskap inom beteendevetenskap och NLP guidar och lär hon dig utforska
nya perspektiv och innovativa tillvägagångssätt.

 

Välkommen att boka din första rådgivning utan kostnad! Tillsammans utforskar
vi era utmaningar, önskemål och hur ni kan ta er förändringsresa till nya nivåer.

PEOPLE & CULTURE, BUSINESS & CHANGE

Generativ förändring
är början på något nytt.

Marina Bloms coaching och utbildningar ger dig möjligheter att utvecklas som ledare
och att bättre hantera utmaningar både som individ, team och företag.

Kärnan i hennes generativa förändrings metod är kreativitet. Med enkla förhållningssätt
och gedigen kunskap inom beteendevetenskap och NLP guidar och lär hon dig utforska
nya perspektiv och innovativa tillvägagångssätt.

 

Välkommen att boka din första rådgivning utan kostnad! Tillsammans utforskar
vi era utmaningar, önskemål och hur ni kan ta er förändringsresa till nya nivåer.

PEOPLE & CULTURE, BUSINESS & CHANGE

Generativ förändring
är början på något nytt.

Marina Bloms coaching och utbildningar ger dig möjligheter att utvecklas som ledare
och att bättre hantera utmaningar både som individ, team och företag.

Kärnan i hennes generativa förändrings metod är kreativitet. Med enkla förhållningssätt
och gedigen kunskap inom beteendevetenskap och NLP guidar och lär hon dig utforska
nya perspektiv och innovativa tillvägagångssätt.

 

Välkommen att boka din första rådgivning utan kostnad! Tillsammans utforskar
vi era utmaningar, önskemål och hur ni kan ta er förändringsresa till nya nivåer.

PEOPLE & CULTURE, BUSINESS & CHANGE

Generativ förändring
är början på något nytt.

Marina Bloms coaching och utbildningar ger dig möjligheter att utvecklas som ledare
och att bättre hantera utmaningar både som individ, team och företag.

Kärnan i hennes generativa förändrings metod är kreativitet. Med enkla förhållningssätt
och gedigen kunskap inom beteendevetenskap och NLP guidar och lär hon dig utforska
nya perspektiv och innovativa tillvägagångssätt.

 

Välkommen att boka din första rådgivning utan kostnad! Tillsammans utforskar
vi era utmaningar, önskemål och hur ni kan ta er förändringsresa till nya nivåer.

PEOPLE & CULTURE, BUSINESS & CHANGE

Generativ förändring
är början på något nytt.

Marina Bloms coaching och utbildningar ger dig möjligheter att utvecklas som ledare
och att bättre hantera utmaningar både som individ, team och företag.

Kärnan i hennes generativa förändrings metod är kreativitet. Med enkla förhållningssätt
och gedigen kunskap inom beteendevetenskap och NLP guidar och lär hon dig utforska
nya perspektiv och innovativa tillvägagångssätt.

 

Välkommen att boka din första rådgivning utan kostnad! Tillsammans utforskar
vi era utmaningar, önskemål och hur ni kan ta er förändringsresa till nya nivåer.

PEOPLE & CULTURE, BUSINESS & CHANGE

Generativ förändring
är början på något nytt.

Marina Bloms coaching och utbildningar ger dig möjligheter att utvecklas som ledare
och att bättre hantera utmaningar både som individ, team och företag.

Kärnan i hennes generativa förändrings metod är kreativitet. Med enkla förhållningssätt
och gedigen kunskap inom beteendevetenskap och NLP guidar och lär hon dig utforska
nya perspektiv och innovativa tillvägagångssätt.

 

Välkommen att boka din första rådgivning utan kostnad! Tillsammans utforskar
vi era utmaningar, önskemål och hur ni kan ta er förändringsresa till nya nivåer.

PEOPLE & CULTURE,
BUSINESS & CHANGE

Generativ förändring
är början på något nytt.

Marina Bloms coaching och utbildningar
ger dig möjligheter att utvecklas som
ledare och att bättre hantera utmaningar
både som individ, team och företag.

 

Kärnan i hennes generativa förändrings
metod är kreativitet. Med enkla
förhållningssätt och gedigen kunskap
inom beteendevetenskap och NLP guidar
och lär hon dig utforska nya perspektiv
och innovativa tillvägagångssätt.

 

Välkommen att boka din första rådgivning
utan kostnad! Tillsammans utforskar vi era
utmaningar, önskemål och hur ni kan ta
er förändringsresa till nya nivåer.

PEOPLE & CULTURE,
BUSINESS & CHANGE

Generativ förändring
är början på något nytt.

Marina Bloms coaching och utbildningar
ger dig möjligheter att utvecklas som
ledare och att bättre hantera utmaningar
både som individ, team och företag.

 

Kärnan i hennes generativa förändrings
metod är kreativitet. Med enkla
förhållningssätt och gedigen kunskap
inom beteendevetenskap och NLP guidar
och lär hon dig utforska nya perspektiv
och innovativa tillvägagångssätt.

 

Välkommen att boka din första rådgivning
utan kostnad! Tillsammans utforskar vi era
utmaningar, önskemål och hur ni kan ta
er förändringsresa till nya nivåer.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

l*ank till produktsida

GENERATIVE CHANGE

En skräddarsydd förändringsmetod
för att skapa bestående utvecklings-
dynamik och meningsfull kultur
där människor och affärer når sin
fulla potential.

l*ank till produktsida

NLP UTBILDNING

En affärs- och ledarutbildning med kraft-
fulla metoder och tekniker för personlig
utveckling och effektfull kommunikation.
Lär dig att fokusera, agera och välja mindset.

Utbildningen ger dig möjlighet till
INLPTA certifiering.

l*ank till produktsida

INSPIRATION TALKS

Inspirera, peppa och stärk teamkänslan
i arbetsgruppen med temabaserade
workshops och föreläsningar fyllda
av tydliga exempel, nya insikter
och igenkänning.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CHANGE

En utbildning om att driva en stabil,
varaktig och hållbar förändring
med tydliga målbilder som främjar
engagemang, trygghet och tillit.

l*ank till produktsida

PEOPLE & BUSINESS

En utbildning med fokus på både
individen och företaget, som genererar
medvetet ledarskap, egenkraft och
ger förutsättningar att möta både
nuvarande och kommande utmaningar.

l*ank till produktsida

PEOPLE & CULTURE

En utbildning om medveten
företagskultur, om att skapa
framgångsrika, välmående, effektfulla
team och en attraktiv arbetsplats.

NÖJDA KUNDER

colorama
Storck-Main-Logo-1
Logotype-2-rader-farg-cmyk
fsfrobrbxn6mupgqvpki
ica
cycleurope-logo-png-transparent
taiga-logo-white
d990230c242e04d02b4d101f6d2f973f0eab9819_design-of-logotype
téléchargement
konga-logo-300x150
Ulricehamns-Sparbank
DEADVOKATER
Mobilbygg 160x160
POT.VBG-logotyp_160x160
William_Demant-Logo.wine160x160

NÖJDA KUNDER

 

colorama
Storck-Main-Logo-1
Logotype-2-rader-farg-cmyk
fsfrobrbxn6mupgqvpki
ica
cycleurope-logo-png-transparent
taiga-logo-white
d990230c242e04d02b4d101f6d2f973f0eab9819_design-of-logotype
téléchargement
konga-logo-300x150
Ulricehamns-Sparbank
DEADVOKATER
Mobilbygg 160x160
POT.VBG-logotyp_160x160
William_Demant-Logo.wine160x160

NÖJDA KUNDER

 

colorama
Storck-Main-Logo-1
Logotype-2-rader-farg-cmyk
fsfrobrbxn6mupgqvpki
ica
cycleurope-logo-png-transparent
taiga-logo-white
d990230c242e04d02b4d101f6d2f973f0eab9819_design-of-logotype
téléchargement
konga-logo-300x150
Ulricehamns-Sparbank
DEADVOKATER
Mobilbygg 160x160
POT.VBG-logotyp_160x160
William_Demant-Logo.wine160x160

NÖJDA KUNDER

 

colorama
Storck-Main-Logo-1
Logotype-2-rader-farg-cmyk
fsfrobrbxn6mupgqvpki
ica
cycleurope-logo-png-transparent
taiga-logo-white
d990230c242e04d02b4d101f6d2f973f0eab9819_design-of-logotype
téléchargement
konga-logo-300x150
Ulricehamns-Sparbank
DEADVOKATER
Mobilbygg 160x160
POT.VBG-logotyp_160x160
William_Demant-Logo.wine160x160

NÖJDA KUNDER

 

colorama
Storck-Main-Logo-1
Logotype-2-rader-farg-cmyk
fsfrobrbxn6mupgqvpki
ica
cycleurope-logo-png-transparent
taiga-logo-white
d990230c242e04d02b4d101f6d2f973f0eab9819_design-of-logotype
téléchargement
konga-logo-300x150
Ulricehamns-Sparbank
DEADVOKATER
Mobilbygg 160x160
POT.VBG-logotyp_160x160
William_Demant-Logo.wine160x160

NÖJDA KUNDER

 

colorama
Storck-Main-Logo-1
Logotype-2-rader-farg-cmyk
fsfrobrbxn6mupgqvpki
ica
cycleurope-logo-png-transparent
taiga-logo-white
d990230c242e04d02b4d101f6d2f973f0eab9819_design-of-logotype
téléchargement
konga-logo-300x150
Ulricehamns-Sparbank
DEADVOKATER
Mobilbygg 160x160
POT.VBG-logotyp_160x160
William_Demant-Logo.wine160x160

NÖJDA KUNDER

 

colorama
Storck-Main-Logo-1
Logotype-2-rader-farg-cmyk
fsfrobrbxn6mupgqvpki
ica
cycleurope-logo-png-transparent
taiga-logo-white
d990230c242e04d02b4d101f6d2f973f0eab9819_design-of-logotype
téléchargement
konga-logo-300x150