BOKNINGS POLICY

ETT FRITT FÖRSTA MÖTE

Din första personliga rådgivning är utan kostnad! Innan varje anmälan utforskar och säkerställer vi tillsammans att utbildningen är rätt för dig.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Anmälan är bindande och fakturering sker i samband med anmälan.

Vid återbud senast 30 dagar innan utbildningsstart återbetalas 50% av utbildningsvgiften. Vid återbud senare än 30 dagar före utbildningsstart sker ingen återbetalning och du har möjlighet att delta vid nästa utbildningstillfälle.

OM DU BLIR SJUK

Om du blir sjuk under delar av utbildningen har du möjlighet att ta igen missade dagar vid senare tillfälle. Dagarna måste tas igen senast inom ett år efter påbörjad utbildning.

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

Om någon utbildning inte skulle samla tillräckligt många deltagare eller av annan anledning måste ställas in förbehåller vi oss rätten att skjuta upp eller ställa in utbildningen 30 dagar före starten. Givetvis erbjuds du då plats vid nästkommande utbildning. Om en inplanerad kursledare blir sjuk och ingen lämplig ersättare finns tillgänglig förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen med kort varsel. Vi svarar inte för några kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttad, ändrad eller inställd utbildning. Om utbildningen skjuts upp så erbjuds deltagaren
pengarna tillbaka för ej genomförd del av utbildning.

X